Dzieci lubią nasze wycieczki!

 

Każde dziecko może poznać historię swojego miasta w sposób aktywny i ciekawy.  Dlaczego dzieci lubią nasze wycieczki?

> są zainteresowane nowatorską  formą nauki (interaktywność, podchody, gra, rebusy, teatralizacja, ciekawostki, zadania, zagadki, itp)

> zdobywają konkretną wiedzę historyczną  dotyczącą miasta i społeczeństwa, przyrodniczą, sportową ...

> korzystają z materiałów (karty pracy) do utrwalenia wiedzy zdobytej  podczas wycieczki, które mogą też być inspiracją dla nauczyciela do poprowadzenia zajęć tematycznych

> tematyka wycieczek jest dla dzieci interesująca

> organizacja wycieczek nie dyskryminuje dzieci niepełnosprawnych ruchowo i uboższych.

Jesteś przewodnikiem lub chcesz organizować wycieczki edukacyjne w Twoim mieście - skontaktuj się z nami!