Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych ”Linking Foundation” z siedzibą w Tarnowie została założona w czerwcu 2014 r. Cele statutowe Fundacji to wspieranie rozwoju więzi lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, poprzez kreowanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, organizacja i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa i rozwoju społeczności lokalnych i samorządowych oraz  inicjowanie współpracy jednostek naukowo-badawczych, organizacji gospodarczych, organizacji społecznych i jednostek samorządowych w tworzeniu i promowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań wspierających społeczności lokalne w  dziedzinie gospodarki, kultury, zdrowia, edukacji i komunikacji. Projekt Wycieczek edukacyjnych realizowany w Tarnowie, Krakowie, Nowym Sączu  i Rzeszowie, docelowo realizowany będzie w kilkunastu miastach wojewódzkich i powiatowych.