Wolontariat seniora

 

Czy możliwy jest rozwój osobisty na emeryturze?

Osoby w wieku 55+ poszukują aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, zgodnego z ich zainteresowaniami i możliwościami. Będąc wolontariuszem w projekcie Wycieczek edukacyjnych biorą one udział w tematycznych wycieczkach terenowych lub stacjonarnych, ubogacają swoją wiedzę historyczną, społeczną, biologiczną oraz wiadomości o mieście, w którym żyją. Ich zadaniem w trakcie wycieczki jest pomoc w opiece nad dziećmi uczestniczącymi w wycieczce (5-10 lat) , a także animacja aktywności dzieci podczas wycieczki (scenki, materiały, podział na grupy).

 

Jak w senioralnym wieku nawiązać nowe, trwałe relacje z innymi?

Zaangażowanie w projekcie Wycieczek edukacyjnych osób w wieku 55+ owocuje stałą współpracą z Fundacją Rozwoju Więzi Lokalnych Linking Foundation, przewodnikami wycieczek oraz znajomości z nauczycieliami i dziećmi, uczestników wycieczek edukacyjnych.  

 

Czy można w wymarzony sposób spędzać wolny czas, będąc w wieku emerytalnym?

Wyobraź sobie grupę uczniów klasy I szkoły podstawowej na wycieczce przyrodniczej w parku. Dzieci mierzą wiek drzewa, ale bez pomocy osoby dorosłej mogą mieć kłopoty, aby wykonać zadanie poprawnie. Ty, w koszulce wolontariusza, pomożesz zrozumieć instrukcje działania, zmotywujesz dzieciaki do wspólnej pracy, a nawet wytłumaczysz dlaczego finalnie musimy wynik podzielć przez 4!

Uśmiech dziecka i zadowolenie z wykonanego zadania, to wspaniała nagroda.

 

Jedna wycieczka trwa 60-70 minut. I jest to czas nauki i zabawy, kontaktu z dziećmi i dorosłymi, czas aktywnego pobytu na powietrzu, ruchu dla ciała i dla umysłu.

 

Jak zostać wolontariuszem?

Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i zadeklarować udział w programie wolontariatu. Przed każdą wycieczką informujemy wolontariuszy o terminie i miejscu wycieczki z wyprzedzeniem. Wolontariusze uczestniczą w wycieczkach w miarę dobrego samopoczucia i wolnego czasu.

 

Zadzwoń: 882 320 646 lub napisz: kontakt@wycieczkiedukacyjne.edu.pl